นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๒ พ.ต.พิพัฒน์พงศ์ ปันแปง ฝอ.๔ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ตัวแทน ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีปิด การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทหารกองประจำการผลัดปลด โดยมี พ.อ.ไชยา พงษ์อริยะทรัพย์ เสธ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

a64b584f-98cc-4616-b468-f6c0410a00124e5185d9-0204-472b-bbb9-d4487c754e691056406a-1e34-4cac-85b2-bf40d94fe638338beff9-e751-4752-b536-8b13e80320b0

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้ต้อนรับคณะฯ พล.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ และ รอง.จก.กส. ณ.โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

53bdebaa-a575-4202-856b-706c22af3dd8bbd4464c-19e7-4d4a-bcad-d7baf49efb8e6724fde5-73c2-4dd0-9d39-54694d062d33a16c8349-5002-4d83-9cc9-6c257d587c1d

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีวันสถาปนา พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ครบรอบ ๓๙ ปี ณ บก.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ โดยมี พล.อ.ทรงวุฒิจิตตานนท์ เป็นประธานฯ

68fdf8a4-f3c3-4ab8-85df-9e8a85d8528d6b52a210-6d7e-4d09-81cc-534e7d42a229be09b2af-007e-4f69-aab8-a93ec238e120

เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมชมผลการฝึกอบรมวีชาชีพทหารกองประจำการผลัดปลด (ฝึกงาน) ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

36cb4f8e-5da6-4b63-bf85-d4798d622ec8 0209424d-52bc-499c-95d2-b06fbaf6d1d8 941dda6c-d376-47d1-bbe3-1c7141855c37

เมื่อวันที่ ๐๙ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งได้สอบถามอาการป่วยของ จ.ส.อ.ณเรศ บัวเขียว ณ บ้านพักนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ (โซนมาตุลี ๒)

65957d19-73ab-40a2-821c-d25016c8afb3 a83d5fdf-cd17-4e2e-80f2-8e70438e4b8c

เมื่อ ๐๘๐๙๐๐ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์บุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ งวดที่ ๑๒ (เดือน ม.ค. – มิ.ย. ๖๒) จำนวน ๒ นาย ณ บ้านพักนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ โดยมี พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.๓ และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา บชร.๓ เป็นประธานมอบเงินฯ

981c017b-08b3-4352-8d55-1ad995defd1f 6abe1640-05b0-4138-b9b0-9719062ea8dc 7e82b711-2ba2-4ee9-9f04-bc35c3693266 13251f97-b654-4961-9215-611935e6ab99 34466125-c049-4a22-80aa-9cd2f2f48bf1 692b82a9-395c-4059-adbf-6afe7686e637

เมื่อวันที่ ๐๘ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบ เครื่องตัดหญ้าแบบสายสพาย ให้ ร้อย.บก.ฯ จำนวน ๑ เครื่อง ณ หน้า บก.พัน.ขส.๒๓

f1f045a6-a130-4d63-9310-42fc8eec8dce

เมื่อวันที่ ๐๔ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทหารกองประจำการผลัดปลด โดยมี พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

cca99613-72ca-4332-a34c-a8f9c96ad5a1af20f2a4-6e99-47f0-8244-271d22cf6ff1bf622716-ce57-44a6-b267-92d9543135d3bd654eaf-f9e8-4d6d-a5be-bbc54c7ec682

เมื่อวันที่ ๐๓ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ณ ห้องประชุม บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

d51b03ee-ec3d-429e-a37e-197f0b7bcd505f9b99a5-88ef-4551-8bc9-8e6a0af2d7911b065169-a715-489c-87fa-85f11d12122490189dff-e959-4be2-a970-2d57f83e4b83

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พบประกำลังพลพลทหาร ประจำเดือน ก.ย.๖๒ ณ ห้องอบรม ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

23fc4aba-bba7-4759-a3cb-1ff35fb08e1f2fe7e5a8-9c8e-400d-8d9a-69dd8ce46b26b39a4ec0-d0cb-43ea-b1ec-3ba24c68262be0141107-f280-4044-90ad-732ff1bb3050