นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๑ พ.ต.พิพัฒน์พงศ์ ปันแปง ฝอ.๔ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก โดย พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มีกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๓ นาย คือ ร.อ.วิจักขณ์ สัมมาชีววัฒน์, จ.ส.ท.อำนวย ธรรมสิทธิ์ และ จ.ส.ท.ฉัตรชัย สร้อยนาค

11d8c47a-bbe5-4aa2-87ea-197a2e4e9955ee95ae81-c565-4a04-b47e-f9aaa5d63a529ff9368e-234c-416a-9380-d9e8ca4376630af95f94-a21a-4534-8206-848e05314e6e

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมพิธีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

b6e1780a-ceb2-484b-a3ec-31d80dedb99b 0b2461b5-65c5-43a2-b841-acaaaea320ce b8746200-dce5-484e-a31f-b7dc01e83934

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ร.ต.บวร โชติช่วง น.ซบร.ร้อย.ขส.รยบ.กลาง(ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้ดำเนินการอบรม Unite School รยบ. ๒๑/๒ ตัน(FTS.) ให้กับกำลังพล ร้อย.นขต.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ณ โรงรถร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

34e2d6f8-1dd2-4e90-8b6b-b9e7601eb53c ed75ba45-9209-4053-9562-983c5593d595 9b5140cc-9923-4ff9-91bc-7dcd3efbe9c5 3b8ca2eb-0e63-4edd-bafc-db6d994288a6

กำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ใน ๒๘ ก.ค. ๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ ก.ค. ๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางประหัน จว.อ.ย.

27e25825-04e8-47cc-a9c1-bebe31c60ed846dc2d6d-0d34-42b5-b056-485b2af9014e4922acb4-d85a-40c4-9578-50c0dbe7f6499c193bba-c8db-42ce-a027-d32ff80c0d9e

เมื่อวันที่ ๐๔ ก.ค.๖๑ กำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓

d9a694b2-a247-4ba7-b3f0-245bebe75d30 65ca2247-9e6e-4f77-bfe0-a679bf255919 8294c4a8-674a-4c37-9f23-4f37812aac03 b78fb9d8-f5b7-4190-8eeb-ddc6494b3442

เมื่อวันที่ ๐๓ ก.ค.๖๑ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้รับการตรวจจากชุดตรวจ ทภ.๓ ในวงรอบ ๓ เดือน ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1f10c512-36b1-4076-86c5-cf3ef31866d2 c46e2b84-1cde-4b24-bf2b-24cdd016453a d48fdd10-fc71-478e-b8a4-15b22b6fa0a4

เมื่อวันที่ ๐๓ ก.ค. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีมอบเงินสินไหมทดเเทนโดยกองทัพบก ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับครอบครัว ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด ณ ห้องประชุม บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

e6753a11-c9aa-4f58-be03-c59fa67352aa 0d86be82-afbf-49e3-9666-c21d67130c4c 298c6c2b-8526-4839-a311-ac163687ee2241d0ce25-17f1-4f3d-a1ea-156cd8b58724

เมื่อ ๒๙๐๘๓๐ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ รับมอบเครื่องทำน้ำแร่ ขนาด ๑๖ ลิตร จาก บริษัท ไอซ์ แอนด์ เอิร์น มาร์เกตติ้ง จำกัด ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

3cf4ca4e-834a-45e9-aac4-8a69607bd6e5 3c2968ac-b14d-4e8c-82a9-3065f3fbca57 ca6d94ae-8195-4fa6-98e1-2ec848dc99b2 6e5c2f29-122d-4e88-9033-55ca062a73a1

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารกองประจำการ ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

2a128a33-dfea-4cea-9003-9cd501408e1b 006becc3-5597-494f-84e4-b9371cf19e43 f0daf8cb-0ee3-4964-8d4f-014f23e2d66b

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีฯ ณ แหล่งสมาคม พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓

24aa5315-e517-4695-b8f2-5bba5060e0ef1a6c8681-c0dc-4ee8-adbc-39f5e279d183a96c18dc-5de5-40d3-a707-08733ef133c4dea60a62-e74f-4729-98f2-086e26075003