นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย unit school เรื่อง การดูแลยานพาหนะ และแนะนำการใช้เครื่องมือประจำรถ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน (FTS) ณ โรงรถ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

f55e09a2-d620-4ab2-9919-543cb2e9b9f3 483ddf53-c5f3-43a2-a431-dd1434ab51bb f940f1d1-2d17-4464-a321-43b92159cc78 edc7dd0c-6c46-4222-9a80-802b4af1d54c

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกับ ผบ.นขต.บชร.๓ ร่วมประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการประชุม ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

4a90e879-7072-4899-b674-31875f8220cc f024306a-03f4-4443-8a60-0070a0fe0de0 64aca058-76fe-4a4e-80ab-8333d300e907 c6332a76-67fe-44ee-80e0-b027fdef1c43

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ กำลังพลนายทหาร และนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำไตรมาสครั้งที่๔ (ประจำปี๒๕๖๒ ครั้งที่๒) ณ.บริเวณหน้า บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

c1efedd5-db1a-471a-a42e-90e6c44c00d3 8a597597-3f14-42ae-9b5c-92412c9c7562 fbbb51f9-2a33-4e02-8206-da25fe2a1931 ffd62754-c760-42da-956a-92731e398826

เมื่อวันที่ ๐๙ ส.ค. ๖ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ และ กำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เเละ ร่วมพัฒนาพื้นที่ ณ ครองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จว.พ.ล.

cd938a71-1725-49fd-9c6c-db35bff048c2 4e7b5248-0c71-4cca-9dd5-e7b60074ba7f 2d50678e-b6e7-4d49-b74b-a88b31c52c0b 84cc7d46-bb39-4ea4-9311-7187446c3b63

เมื่อวันที่ ๐๘ ส.ค. ๖๒ พล.ท.ธวัช ศรีสว่าง ประธานกรรมการฯ พร้อมคณะกรรมการการติดตามเเละประเมินผลโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓ ได้ทำการตรวจเยี่ยมชมภายในโครงการฯ โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ

b1f37d1a-b703-45e0-967b-e85bf462546d41b49c8e-6e86-4135-a7d3-3d12426bd9c0f3a555b1-e06f-4211-8d46-6eabb11e02e74c5868f2-ef8e-4922-96ba-ac6782ec6c4d

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดจันทร์ตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก จว.พ.ล.

4e52819d-a028-4c4e-96a3-7b7d967a76b7 e2aaef30-2e24-4b62-877e-521ac1ba5962

เมื่อวันที่ ๐๖ ส.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เยี่ยมอาการป่วยของพลทหารกองประจำการที่เป็นโรคคางทูม จำนวน ๒ นาย ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

c3be2132-817e-4b68-b7c1-ac0203279958 fc541b90-e2d5-48a1-83f3-127e781de706 05ab3bcd-68e2-41ac-b060-5dac7c4ab073 05b0a1b6-35e2-4554-ab5d-31344dd10f8d

เมื่อ ๕ ส.ค.๖๒,๑๐๓๐ พัน ขส.๒๓ฯ ได้จัดกำลังพลร่วมกับ บชร.๓ โดยมี พ.อ. อำนาจ ศรีมาก รอง.ผบ.บชร.๓ (๑) เป็นประธานฯ ถวายเพลพระและมอบอุปกรณ์การศึกษา ณ วัดธรรมจักร อ.เมือง จว.พ.ล. เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.

29965d50-392f-4cea-b432-dded92ca0011 a9590362-a2ea-456e-8726-ae4595581f94 e1eee462-a404-4847-b161-74d3ffaa1871 bf23deda-d2fe-4aea-9f12-b82f1f803ff7 2611a0a8-7375-4abf-bb7c-14f46e24464a

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พบปะพลทหารกองประจำการ ประจำเดือน ก.ค. ๖๒ ณ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง(ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

172576ea-977d-48c4-ada9-33c3ad5b8cb897842e35-9333-4cd8-a3c7-77b773e52058

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบผลไม้และอาหารแห้งให้กับ ร้อย.ขส.รยบ.(ผสม)สย.๒ บชร.๓ ณ สนามฝึกเขาฟ้า

64f17b78-c569-4404-9897-30148333158b12e6600b-7580-441e-b4db-db4fb5e384d0a4209be3-dcff-43e8-aca1-5fb8d9a500aa8d989492-c118-4d07-abe5-7a168033d3d1