นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อ ๑๔๐๙๓๐ ธ.ค. ๖๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ร่วมพัฒนา ณ วัดหนองบัว ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จว.พล. โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธี

a74dc00d-0b7e-4441-b161-3ce62490e71f 71ca80ad-8a5a-4cd4-a53c-680851d99c7f 74bad2be-3e4e-4fe9-ac9b-7e6e8fbd44e14d9718ef-fab1-49be-a7c0-1a1cd00dd82fa40dde6d-269a-47b5-a8e8-553a6d0dfc55

เมื่อ ๑๒๑๔๓๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เเละกำลังพลของหน่วย ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายเเละเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ บริเวณ หน้า บก.บชร.๓

8f6f1ffc-8de1-443f-9b39-bde6fb0b596d dafff1ad-c61c-4c92-98ac-9c312b20f72d 64757a5a-02ee-4b8b-b272-6cc5fe3398a5 c733fe21-8184-4402-baa1-962ed794b173

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ชป.กร.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ สืบสานรักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ สู่ ร.๑๐ เรื่องศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ และประชาสัมพันธ์งานสำคัญๆ ของรัฐบาล และเชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วม จำนวน ๘๔ คน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่ารัง ม.3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

2642e2f9-85cb-442c-a13c-31de8d99c43096a9bb65-9139-4a26-97e1-e676fc904d2b09bdd748-858d-4dd2-922f-df60001f0e4a4ea513ac-272f-4548-9d7e-d11053012d14

เมื่อวันที่ ๐๙ ธ.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พันขส.๒๓ บชร.๓ เข้าร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก *คลายความหนาว*สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกร บดินทร เทพยวรางกูร ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน

c56744ce-9d1b-4781-802e-b8c88cef990e d5aece95-31e1-4a8e-9a97-2e4dca9d78fc

เมื่อวันที่ ๐๗ ธ.ค. ๖๑ หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ปลัดอำเภอคีรีมาศ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคีรีมาศ,จนท.ตร.สภ.คีรีมาศ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งยางเมือง ม.๒ ต.ทุ่งยางเมือง(๒) มีประชาชนในพื้นที่ ม.๒ ต.ทุ่งยางเมือง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๔ คน

af69a7fa-210b-45b6-82b7-9d5897597b6d893a1ac3-436c-43e8-9714-0038d0de2624d83ed2a3-2777-4e65-8b79-0845d0fcc4f4

เมื่อวันที่ ๐๗ ธ.ค.๖๑ กำลังพลนายสิบ ชุดจิตอาสา พัน.ขส.๒๓ บขร.๓ ร่วมทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดโบสถ์ ต. ไกรนอก อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นธานในพิธี

d34bdc83-c0eb-4ca7-bc95-b1b879fbab736570f2f7-fbd2-46f6-bba1-3309c1ca9e36 852a35cc-083e-4956-bf60-f06d4027ca9c a14d2a96-4daa-4d01-bbd7-61e7c87a5b8e b633f333-7119-47e4-b56f-ed04617e62c2

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ อบรมพลทหารกองประจำการ ประจำเดือน พ.ย. ๖๑ ณ ห้องอบรม ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ โดยมีพลทหารกองประจำการ จำนวน ๑๒ นาย เข้าร่วมอบรมฯ

32ef3e2e-01ce-46b1-aa3a-b423e5fbde67a2aee74b-64a1-4888-a97b-d2b3003c8652f5cb1174-25e9-4cb5-a389-3a4b151ca88fe147243f-ca7d-44d7-964b-c63b4958984d

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๑ พ.อ. ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับชุดตรวจหน่วยประกอบเลี้ยง จาก พธ.ทบ. ได้ทำการตรวจ โรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.23 บชร.3

ad36d97c-5320-4b91-8eae-41f08f3aa6a4454b2590-72d4-4275-8a7c-ada785c3a92b3303146a-2d21-4671-ada9-3004d31af91c0f2197d3-9aa9-4ad0-9ad2-d5339964385a

เมื่อวันที่ ๒๐พ.ย. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ แสดงความยอนดีกับ นายโอฬาร ธนสัญชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอคีรีมาศ (ท่านใหม่) เพื่อเข้าพบปะประสานงานในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ ณ ห้องนายอำเภอคีรีมาศ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย

4e3dda15-88ee-4d00-8fba-7192af8e87682ea01fc5-2573-4ab0-9361-67867f78b5206f2215a3-4a7f-4f95-b82a-6237ca26ad35

เมื่อวันที่ ๑๔พ.ย. ๖๑  พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.พัน.ขส.๒๓  บชร.3 พร้อม กพ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เเละ เเม่บ้าน ได้กรุณาร่วมรับฟังการอบรมความคุ้มครองประกันสังคมตาม มาตรา ๔๐ ณ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

15647645-5c75-403b-ba9d-ac825514975bcc073bb6-5044-4e62-913e-e48379d8c9bda67a1d16-801f-4aa4-914a-998c386855b5b7117212-4205-42cc-9f23-f92136c59c89