นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบทุน ออท. ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตรกำลังพลที่มีผลการศึกษาดี จำนวน ๖ คน ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

dsc_0040 dsc_0043 dsc_0046 dsc_0083

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ นายทหาร นายสิบ เเละครอบครัว จำนวน ๙๘ คน เข้ารับฟังเสนาสนเทศการดำเนินงานของรัฐบาล และ คสช. ตลอดจนนโยบาย ผบช. จาก ผบ.บชร.๓ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓ (ส.พัน.๒๓)

c362e859-6e61-4833-ac05-1beb5f42b9a29f63fcf5-1196-4c44-9e1f-14db3dd4511951135c14-2673-4cea-8512-c4eff53300d78e0e6ca9-aa2e-4a35-9c60-f989fc02961d3bff405b-26f8-46c2-9b87-334d2fd60099

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ธนากร. วรรโณภาส ร่วมกับ คณะ ผบ.บชร.๓ ปลูกต้นฉำฉา ณ บริเวณสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

4881e721-4a39-43f1-82b6-b96f40b94c79 4049b724-0401-42a2-9f95-6663337e472e b1a661f0-4d65-4587-84b2-a711a00201cd

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยนายทหาร พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พลจัตวา ซอ มิน ตุน ผู้แทน ทบ.เมียนมา พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (การปลูกหญ้าเลี้ยงแพะ และสวนเกษตรอินทรีย์) โดยมี พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง รอง ผบ.บชร.๓ ( ๒ ) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับฯ ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

562db3aa-2961-4c12-98c7-e2e138ff1b9f 860795f3-1243-4366-8a1a-5da1356ad79c 7464a6f1-3b5b-4320-a671-4459090d5147 34a06b90-2094-466d-8bcb-c702db665cb9 6bcc523d-6f0e-4664-bad6-9f6f4a5757b2

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร. กำลังพลนายทหาร , นายสิบ พลทหารและครอบครัวร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี เสธ.ทน.๓ เป็นประธานในพิธีฯ

c522adbc-7967-42e9-8972-78426a5a0469d8d23d7d-d384-44ad-be76-fc207aee692f3ddcc925-7473-45cd-bbdf-2efc7b0455ce7ddc16f8-5442-48b8-b956-50f7c1fbbd858f75c513-9bcc-4e4f-8a9a-043658188eea5115d7a7-b9e3-4c68-958f-1e4afa01e09a

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานใน พิธีทำบุญตักบาตร สมานทาน ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญยิ่งยืนสืบไป ณ ศาลาการเปรียญ วัดสามพวง ม.๓ ต.สามพวง อ.คีรีมาศฯ โดยมี หมู่.รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ อ.คีรีมาศ,ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น,พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

8af6d6ec-719d-4d9b-a7fa-694acc0b292a cb173499-e2b4-4008-aec5-291b5448f40c 344f3e2c-7ed1-453e-b412-6f6bb291594b 823995d9-8470-4a88-a948-a5ed4cea4aec

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยนายทหาร และนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีเปิด และมอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเยาวชนฝึกฝนว่ายน้ำป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พ.ค. ๖๑ ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีเยาวชน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ

dsc_0234 dsc_0240 dsc_0262 dsc_0270 dsc_0279 dsc_0334

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ทบ., บ.ปตท.สผ.สยาม จำกัด, โครงการที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย ทภ.๓ และ สอ.บชร.๓ ให้กับบุตรกำลังที่มีผลการศึกษาดี ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี ผบ.บชร.3 เป็นประธานพิธีฯ

d78e4d30-694f-4c04-ac8a-e34d6f5061066bd073a9-0e96-43ed-b8e4-0ab26b044ddc982f91c1-2a10-498d-8132-3cb47b328e87f88b7805-f320-49a7-a5e8-5e332ba85e48

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกันพัฒนาวัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล. ตามโครงการการจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ โดยมี มทภ.๓ เป็นประธานฯ

9f30668c-f04f-479f-80dd-9fec96670f00 4c84520c-c02d-4c57-a481-c62b9513322e c6346137-0e40-4f74-9658-d8fe9a569b20 0a396e73-3b48-4bdc-9792-8e2f57fc6d07

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ตรวจเยี่ยมพลทหารใหม่ ผลัด ๑/๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๔ พัน.สพ.กระสุน.๒๓ บชร.๓

da4c962b-4130-4a6b-a233-40357381682a fd8abd38-a6e1-491f-a3fd-0ba93152d140 88fad062-5c8e-4f61-bee8-32df971a844c 3ea45928-b7b1-42e4-868f-92fc58fe7b50