นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท.มอบเหรียญสมเด็จพระเอกาทศรถ แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ ทองเพียร ผกก.สภ.คีรีมาศ เนื่องจากเดินทางไปรับราชการในตำแหน่ง ผกก.สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี ณ สภ.คีรีมาศ

1521007666150 1521007666252

เมื่อวันที่ ๐๙ มี.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด กำลังพลสังกัด ร้อย.ขส.รยบ.เบา.๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ ให้กับครอบครัว ณ วัดลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมกำลังพล และครอบครัว พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีฯ

1521007663334 29281 140258 140257

เมื่อวันที่ ๐๘ มี.ค.๖๑ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พล.ต.เภา โพธิ์เงิน ผบ.บชร.๒ พร้อมคณะกรรมการการทดสอบอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ และ พล.ต.เทวมิตร พลภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกและคณะผู้สังเกตการณ์ จากกองบัญชาการช่วยรบของทุกกองทัพภาค ที่เข้ามาเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติภารกิจของส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (สย.บชร.๓) , การตรวจสภาพความพร้อมของหน่วย และการทดสอบอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓

1521007661490 1521007661334 1521007661115 1521007660240 1521007662486 1521007662054 1521007660068 1521007659042

เมื่อวันที่ ๐๗ มี.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เข้าดูพื้นที่ปลูกมะม่วงตามโครงการพระราชดำริและร่วมกับ ผบ.บชร.๓ และเสธ.บชร.๓ พร้อมทั้งไปดูงาน พัน.สบร.๒๓ บชร.๓,ม.พัน๙ พล.ร.๔

146935 146936 146940

เมื่อวันที่ ๐๖ มี.ค.๖๑ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วยคณะตรวจสอบการฝึกซ้อมการส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๒๕๖๑ (ตรวจสอบ อจย.) โดยมี พ.อ.ธนากร วรรณโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ และร่วมฟังคำบรรยายฯ

1521007655249 29274 1521007656025 29268

เมื่อวันที่ ๐๒ มี.ค.๖๑ ร.อ.วิจักขณ์ สัมมาชีววัฒน์ ผบ.ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม)ฯ/ผู้แทน ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพลนายสิบ จำนวน ๑๗ นาย ร่วมพิธีสวดมนต์ เพื่อถวานแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ โดยมี พ.อ.สราวุฒิ เมืองแมะ รอง.ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีฯ

1520062518822 1520062512213 1520062522060 1520062525765

เมื่อวันที่ ๐๑ มี.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร จำนวน ๕๖ นาย ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีฯ

27266 27264 27261 27268

เมื่อวันที่ ๐๒ มี.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึก การทดสอบอจย. ร้อย.ขส.รยบ.(ผสม) สย.๑ บชร.๓

27256 27257 27258 27260

เมื่อวันที่ ๐๑ มี.ค.๖๑ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ถวายพระพุทธปฏิมา ณ วัดใหม่บึงทอง บ.ห้วยต้นผึ้ง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมคณะฯ

27248 27250 27251

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พบปะกำลังพลพลทหาร ประจำเดือน ก.พ.๖๑ เพื่อชี้เเจงนโยบาย เเละการปฏิบัติอื่นๆ ณ ห้องอบรม ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1520062545342 1520062544087 1520062539153 1520062536822