นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้ทำการตรวจความพร้อมรบ และเดินทางไกล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เส้นทางภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

0b32d701-7c16-45a9-b609-3c6850b67a10e0cc6279-3ce6-48b8-ae0c-54d496462d39ddb8a005-8db6-40aa-b100-2322cdbe4c7e7f4e6e20-59cf-4b1e-9f86-a485af58ebff

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมก้วยกำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพช่องปากฟันแข็งแรง ยิ้มอย่างมั่นใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

fe0d2aa3-a13d-40f9-88a6-7c9da48911d9fb8ada2a-e9ac-41eb-a965-cd085021586c1dba742b-d472-418c-aef4-2e9c1e5968e8

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒ กำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้ทำการยิงปืนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยกระสุนจริง โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้กำกับดูแลการยิงปืน

d31e7252-8889-42bd-9b4b-b0b1370fda1ed05b7d36-a7f7-4b95-a1f6-4140862d1251 3548f2b2-0d1b-46d5-b3a5-b0f09d77dafa9464f223-305b-416d-8135-459180525029a86bcee5-85ee-465b-b5ba-b4745f2d8b21915d2cc2-79c5-4d40-8a0c-1c8ab29d0576

เมื่อวันที่ ๐๔ ก.ย.๖๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เตรียมการจัดกำลังพล ชุด ชป.บรรเทาสาธารณภัยจำนวน ๒๐ นาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ และ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

5bacbefd-47b0-46f0-8c94-174f57f66313 b99dce8a-000e-4382-847d-e2f0df517ed2 55026b2b-9e88-4ba9-bb7e-48df4ddb046d 911f806a-5f11-4efc-b20e-13c03f304e07

เมื่อวันที่ ๐๙ ก.ย. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมกำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

6e871471-c482-4a7b-b800-52da557cc2854ef7b436-c549-4ca6-be22-05adac926145806b8bf8-a597-499d-8a7e-d8e2a7a34661aae604d6-ad22-4acf-acb1-a281ecb9fa7f

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พบปะพลทหารกองประจำการ ประจำเดือน ส.ค.๖๒ ณ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

c872300b-7598-45b2-89a1-d32e954fc65dc872300b-7598-45b2-89a1-d32e954fc65d9197bce1-7195-44c2-9829-47c8145b98bf

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๒ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย unit school เรื่อง การดูแลยานพาหนะ และแนะนำการใช้เครื่องมือประจำรถ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน (FTS) ณ โรงรถ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

f55e09a2-d620-4ab2-9919-543cb2e9b9f3 483ddf53-c5f3-43a2-a431-dd1434ab51bb f940f1d1-2d17-4464-a321-43b92159cc78 edc7dd0c-6c46-4222-9a80-802b4af1d54c

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกับ ผบ.นขต.บชร.๓ ร่วมประชุม เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการประชุม ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

4a90e879-7072-4899-b674-31875f8220cc f024306a-03f4-4443-8a60-0070a0fe0de0 64aca058-76fe-4a4e-80ab-8333d300e907 c6332a76-67fe-44ee-80e0-b027fdef1c43

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ กำลังพลนายทหาร และนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำไตรมาสครั้งที่๔ (ประจำปี๒๕๖๒ ครั้งที่๒) ณ.บริเวณหน้า บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

c1efedd5-db1a-471a-a42e-90e6c44c00d3 8a597597-3f14-42ae-9b5c-92412c9c7562 fbbb51f9-2a33-4e02-8206-da25fe2a1931 ffd62754-c760-42da-956a-92731e398826

เมื่อวันที่ ๐๙ ส.ค. ๖ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ และ กำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เเละ ร่วมพัฒนาพื้นที่ ณ ครองยมราช ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จว.พ.ล.

cd938a71-1725-49fd-9c6c-db35bff048c2 4e7b5248-0c71-4cca-9dd5-e7b60074ba7f 2d50678e-b6e7-4d49-b74b-a88b31c52c0b 84cc7d46-bb39-4ea4-9311-7187446c3b63