นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ ร้อย.ขส.รยบ.เบา.๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการอบรม Unit school ให้กับกำลังพล เรื่อง การถอดยกยางอะไหล่ รยบ.๒ ๑/๒ ตัน (FTS) ณ โรงรถ ร้อย.ขส.รยบ.เบา.๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1510542541368151054252641215105425292271510542537391

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๐ อดีตผู้บังคับบัญชา บชร.๓ และ ผบ.บชร.๓ ให้เกียรติดูการดำเนินงานสวนเกษตร ของโครงการเดินตามรอนยเท้าพ่อ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ โดยมี พ.ท.ชงค์ เสมาคง ฝอ.๓ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับฯ เนื่องในวันสถาปนา บชร.๓ ครบรอบปีที่ ๔๘

1510542547998 1510542550824 1510542552006 1510542554446

เมื่อวันที่ ๐๘ พ.ย. ๖๐ พ.อ.กิตตพงษ์ แจ่มสุวรรณ รอง เสธ.ทภ.๓ และคณะกรรมการตรวจสอบความต้องการงบประมาณกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน กลุ่มงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดินทางตรวจความต้องการ ฯ ของหน่วย พัน.ขส. ๒๓ บชร.๓ โดยมี พ.อ. ธนากร วรรโรภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ให้การตอบรับ และนำคณะเข้าตรวจ

1510542564993 1510542566022 1510547476566 1510547481805

เมื่อวันที่ ๐๗ พ.ย.๖๐ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๐ ณ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีฯ

dscf9636 dscf9637 dscf9682 dscf9694

เมื่อวันที่ ๐๓ พ.ย.๖๐ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วบกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว จำนวน ๓๐ นาย ร่วมพิธีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สระน้ำ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกทศรถ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีฯ

1509936560589 1509936557604 1509936563768 1509936561707

เมื่อวันที่ ๐๑ พ.ย.๖๐ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีทอดกฐิน บชร.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดวังมะสระ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน

1509936547625 1509936548443 1509936550916 1509936553118 1509936555754

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกระทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด เเละจะปลดจากกองประจำการ ณ สนามธารีฉัตร บชร.๓ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน

1509936537692 1509936533905 1509936535692

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓3 บชร.๓ กำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน, สวัสดิการอื่นๆ และเอกสารการปลดของพลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดฯ ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1509936529706 1509936530554 1509936532184

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานพิธี

1509936509481 1509936512593 1509936517013

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน ขส.๒๓ บชร.๓ ติดตามสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังที่อยู่อาศัยราษฎรในพื้นที่ ม.๖ บ้านใหม่โพธิ์ทอง ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโครงการบางระกำโมเดล” ๖๐ ” ขั้นต้น ผญบ.และ อบต.บ้านใหม่สุขเกษมฯ ได้นำเรือสนับสนุน จำนวน ๑๐ ลำ พร้อมกันนี้ กกล.รส.จว.ส.ท. จะได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ฯ มาบริการ ราษฎรในพื้นที่ ในวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐

1509936503779 1509936505617