นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ให้ บก.พัน.ฯ และ มว.สขถ.ฯ จำนวน ๒ เครื่อง ณ ที่รวมพล บก.พัน.๒๓ บชร.๓

66ff216d-1ee3-407f-af70-f383b1a0674f de73adbe-1119-4730-8fdd-e62040d560bd

เมื่อ ๑๗๑๖๐๐ พ.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ และกำลังพลนายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการ และครอบครัว จำนวน ๓๕ คน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

6e559f78-521b-4803-83d9-75557c34e2504c3512ac-3672-430b-b9db-1c512c790984d31f8bd4-2dcf-48f3-a12d-86eace3b760e804dc6a7-4f59-459b-8d36-e3d7bae83472

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบพัดลมตั้งพื้น, เตารีดผ้า และแบตตาเลี่ยนตัดผมเพิ่มเติม ให้กับ ร้อย.นขต.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับกำลังพลและทหารกองประจำการ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.อ.ธนกร บุญโต ผบ.ร้อย.บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นผู้รับมอบ

d9066525-aa49-46f3-93b9-bbeb7729da29 aa2414fa-f3ce-4096-aad4-6eb5c38d8c17 d88426e9-3ddc-4655-a18a-ba1abc40b545

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้มอบทุนการศึกษา ออท. ให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน ๙ ทุน ณ ห้องประชุม พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

990be448-a42c-4e9d-b93a-e1b4731873d32b26d984-ab2e-466d-ae98-d05ca8e7dec9c81c75ad-9291-4c97-bc30-2e41690fd66d2bd928b6-c63a-4d02-af7b-4f49d3ef86c2

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาสผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพบก,บริษัท ปตท.สพ. สยามจำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ บชร.๓ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง รอง ผบ.บชร.๓ (รอง๒) เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

3e08e391-1e40-4e67-ada5-ad90580032d790155868-c3bf-45af-9725-eed583ab1d387aa92363-8956-41c4-9768-c937ffdb3c1598ef1ea5-803f-4469-b7b9-04beeda2bac4

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา และมอบของที่ระลึกของทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ในวันที่ ๑ พ.ค. ๖๒ ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1e1c1489-5034-429b-9fbe-b3ac5cdb3025d2a23c5c-e097-4a04-bf99-95cb226820c3e6560803-bab0-473f-a355-fff4815c4b1a565a2665-daca-402a-88f0-aadfef8dc2db

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส รองผู้อำนวยการหน่วยฝึกทหารใหม่ที่๔ บชร.๓ คณะนายทหาร และผู้แทนหน่วยฝึกทหารใหม่ที่๔ บชร.๓ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นของทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๖๒ ก่อนการส่งตัวเข้าหน่วย จำนวน ๒ ครัวเรือน ได้แก่ ๑.พลฯ ปัณวีชญ์ วิไลเลิศ บ้านเลขที่ ๙๑ ม.๒ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ๒.พลฯ นัฐพงษ์ จันทรบุรี บ้านเลขที่ ๗๕ ม.๗ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

6fa0d989-2801-4a75-83a0-0ad1222f4fa8701dc898-7827-4326-942f-35165098be1920e9d548-d849-4326-8939-49cdcd1eaf196d70d257-8b79-4a59-955d-fdd4665d96bc

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ อบรมพลทหารกองประจำการ ประจำเดือน เม.ย. ๖๒ จำนวน ๓๓ นาย ณ ห้องอบรมร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

f05ff503-d3bb-4390-8ee1-25f5fc750f96aed1a82e-4451-4c6d-baf8-df078d18e10e62928efe-a287-4df4-99f0-8feeadb856d7ed09a20e-8d9b-441a-a9fb-3c1682e59dcc

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓และข้าราชการ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางมูล ทองคำมา มารดาของ จ.ส.อ.แดนชาย ทองคำมา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ ให้กับเจ้าภาพ ณ วัดคุ้งตะเภา ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จว.อ.ต.

7c40cc8d-9f03-434d-94c5-c9fc2f8995d7fa86fa88-941a-4f73-b28d-ea6abe285f4d80e5395a-c4ba-4b40-b098-631903bc3ad5e48844cf-7f44-4af8-9626-6395f6111498f4b230ba-50ff-425b-89c6-e189365660a24500d66e-855e-4ead-83a6-d71ea0aa80c1

เมื่อวันที่ ๐๕ เม.ย. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.

476bb04c-616c-4514-930c-0a0ba3eb771d 30fa29eb-a581-4572-bc56-33d6494678fd e06e6904-7731-4cbb-9077-5e1a36f1cdeb 1ab59759-70f6-43db-83e6-78dd5a5579e8 3976be36-6bf6-403b-bfd2-429109b9e14c