นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๐๘ มี.ค.๖๒ พ.อ. ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัวของหน่วย ณ แหล่งสมาคม พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

15354ef6-05e1-4a9b-862c-701f3e6b497aaaeaad44-9724-4f3b-8e18-981064511f3a28803547-0dde-460f-ac20-63d9ee1b9e7ba8054aa9-70db-42e5-8a89-e6196495f7b5

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ ที่รวมพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มากำกับดูแลการปฏิบัติ

e62f7ed3-d61b-45f5-b98b-d929bf091e5e3e460919-bb6b-4ea7-ab7f-80c32414dc130cbda741-1660-4c55-818f-e63982bdd7206cc61bdb-6507-41d6-9a5d-e0a0957a0b2a

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน และฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

a0825a90-4968-451b-88a8-019290772e5c58cd4a7e-ddf1-4eb3-baa9-df8208615863a1279522-fe9b-4bc5-abc4-ae957b0dfd0e

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เสนาสนเทศพลทหารกองประจำการประจำเดือน ม.ค.๖๒ จำนวน ๕๐ นายเพื่อ ชี้แจงเรื่องสิทธิต่างๆ ณ ห้องประชุม ร้อย.ขส.รยบ.กลาง(ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

5ec1fa89-60ea-4de8-8f40-29b3575516e7e5a11d8e-695e-4e58-8e72-8aa5ac94059ecddbc7f0-368b-4757-971c-e0532efaa7f67a750950-3c80-44b7-96c5-cfff3f7282c7

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เดินทางไกล ประจำเดือน ม.ค.๖๒

647b9667-f496-4e82-8e92-82e7d00b862b ee93c8d8-6360-4ed5-b430-16b311a56a1a ebad5192-91cd-4539-b439-ec1b2371ee10 d02ef436-d026-440e-9c71-3969b5b304a3

เมื่อ ๑๔๐๙๓๐ ธ.ค. ๖๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ร่วมพัฒนา ณ วัดหนองบัว ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จว.พล. โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธี

a74dc00d-0b7e-4441-b161-3ce62490e71f 71ca80ad-8a5a-4cd4-a53c-680851d99c7f 74bad2be-3e4e-4fe9-ac9b-7e6e8fbd44e14d9718ef-fab1-49be-a7c0-1a1cd00dd82fa40dde6d-269a-47b5-a8e8-553a6d0dfc55

เมื่อ ๑๒๑๔๓๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เเละกำลังพลของหน่วย ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายเเละเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ บริเวณ หน้า บก.บชร.๓

8f6f1ffc-8de1-443f-9b39-bde6fb0b596d dafff1ad-c61c-4c92-98ac-9c312b20f72d 64757a5a-02ee-4b8b-b272-6cc5fe3398a5 c733fe21-8184-4402-baa1-962ed794b173

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ ชป.กร.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ สืบสานรักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ร.๙ สู่ ร.๑๐ เรื่องศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ และประชาสัมพันธ์งานสำคัญๆ ของรัฐบาล และเชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วม จำนวน ๘๔ คน ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่ารัง ม.3 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

2642e2f9-85cb-442c-a13c-31de8d99c43096a9bb65-9139-4a26-97e1-e676fc904d2b09bdd748-858d-4dd2-922f-df60001f0e4a4ea513ac-272f-4548-9d7e-d11053012d14

เมื่อวันที่ ๐๙ ธ.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พันขส.๒๓ บชร.๓ เข้าร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก *คลายความหนาว*สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกร บดินทร เทพยวรางกูร ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน

c56744ce-9d1b-4781-802e-b8c88cef990e d5aece95-31e1-4a8e-9a97-2e4dca9d78fc

เมื่อวันที่ ๐๗ ธ.ค. ๖๑ หมู่ รส.๒ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.คีรีมาศ จว.ส.ท.) ร่วมกับ ปลัดอำเภอคีรีมาศ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคีรีมาศ,จนท.ตร.สภ.คีรีมาศ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งยางเมือง ม.๒ ต.ทุ่งยางเมือง(๒) มีประชาชนในพื้นที่ ม.๒ ต.ทุ่งยางเมือง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๔ คน

af69a7fa-210b-45b6-82b7-9d5897597b6d893a1ac3-436c-43e8-9714-0038d0de2624d83ed2a3-2777-4e65-8b79-0845d0fcc4f4