นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๑ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ กระทำพิธีเปิดทหารกองประจำการฝึกอบรมวิชาชีพโลจิสติกส์ (การขับรถบรรทุก) ณ โรงรถ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ

0cb4bed4-d74c-4b7f-a6a9-a633c1285e05 5832cfeb-0d2e-4833-a935-48c796324eaf 5e6bd658-474e-40c9-8665-5837229ece5e 40983291-1da9-41fd-8043-ede967b6b0dd

เมื่อวันที่ ๐๔ ก.ย.๖๑ กำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จำนวน ๓๐ นาย ร่วมโครงการจิตอาสาฯ โดยพัฒนาพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

e21b12a9-e0bb-4470-b330-7e8441f82663 f80c0651-1c68-40a8-ab7a-c3b3b05cbf12 0e48995d-0465-4450-b2cb-21adb7d4e87b dfd4f28c-02be-40e3-8292-cd7c069ea4b0

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการตรวจปัสสาวะพลทหารกองประจำการ จำนวน ๓๘ นาย เพื่อตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ณ ห้องอบรม ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ

81ab0243-99b0-4d1e-b86d-0925321bb0c8 84399d22-135e-4226-b2e2-db9e18d8a86b 82b4ba3c-fddb-424d-ae79-eadc248b6a3b

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พบปะพลทหารกองประจำการ จำนวน ๓๔ นาย เพื่อชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยมีความสามัคคีในหมู่คณะและสอบถามความความเป็นอยู่ ณ ห้องอบรม ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

7b68264f-b17c-457c-8c92-c256b0e5abd9 9d9db93c-7d2d-475e-9e9f-12b3274376ff 1cfa04c7-6c22-4f5f-bcd2-62fb0a6921ed

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ พ.อ ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจัดการศพ นายหนูกัน สุดเหลือม บิดาของร.อ. แสงพูน สุดงูเหลือม ณ ที่รวมพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

aad3d8d3-1c5d-47b6-9a25-ec91f0165291

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๑ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ มอบเงินสงเคราะห์บุพการีของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ทบ. ให้กับนางเปมิกา สุนทรวัฒน์ (มารดาของ น.ส.พิมลวรรณ สังข์สุวรรณ) และ ด.ช.รัฐสิทธิ์ เขียวเขิน (บุตรของนาย ชัยยศ เขียวเขิน) โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ

7300666d-4618-4278-b461-9696e58911ab 07d2d299-8272-4498-a695-9bb2e54a49cf 895350ab-2352-4a61-bb35-c5ba09f47119 0fa92042-1444-451c-9f32-5775621dc80a

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วย หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย รส.ที่ ๒ฯ (อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท. บริเวณ ปตร.บ้านใหม่โพธิ์ทอง ซึ่งเปิดการระบายน้ำ จำนวน ๓ บาน (แขวนบาน) ปริมาณน้ำอยู่ในระดับปกติ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าพื้นที่

db28263e-134e-4f7b-9aeb-6b0258c70978 aa61a893-5dff-4b57-bec7-906b0289ea33 34dd16ef-8683-4be8-8a2a-345593a21e58 5bafa9c4-8201-4a8a-80fa-bc542d2f6d0c

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค.๖๑ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการฝึกอบรบการใช้รถ รยบ.๑/๔ ตัน ( FTS ) ประจำเดือน ส.ค.๖๑ ณ แหล่งรวมรถ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

cff3cdc2-7c65-4919-aec8-14bf42d6f518 021bfc09-a330-4331-9c49-810ae3cc856b 477d51f5-683d-412e-a274-c440f7a20cf2 af5fbd5f-764b-4303-9a33-08983b8c572d

เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมกำลังพลนายทหาร และนายสิบ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

5052414f-bc57-4d86-906e-9c1b93d3d83b 323153ec-37b2-4baf-bdb0-d581b1d318d1 a65260b2-3418-491d-a717-3c27a89382c9 28eb6edc-65f1-4c89-a88e-52f49b01192f

เมื่อวันที่ ๐๗ ส.ค.๖๑ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ เดินทางพร้อม พ.อ.วิโรจน์ หนูสอน หน.ชตบ.ทบ.๓ เข้าตรวจงานด้านส่งกำลังบำรุงของพัน.ขส.๒๓ บชร.๓ โดยมี พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ

5abaef40-ae11-4061-a0ce-68d37fa53fc9 0d21895e-ee40-405b-9fa8-47becbb87c8b c74ee405-f98a-4bf3-a6e3-2b40c4893309 bc68e92f-38d3-4bdd-92a9-5902393fed29 48024cb4-2651-4642-894f-c31c64980133 840b2786-3aad-446e-8e31-43f7d6555e48 549da449-f5d6-4ea6-9b54-ba08a0e95671