นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๐๘ พ.ย.๖๑ กำลังพลนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ จิตอาสาบริจาคด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

fe329210-20a0-4d27-b55a-f9b602d55726 89a63dc1-cf10-41c6-b7d2-195511e5a9e4 354b56c4-9b62-44c4-a433-238e6fff02be c496dd2f-b450-437f-86a0-b15865e84216

เมื่อวันที่ ๐๘ พ.ย. ๖๑ พัน.ขส.๒๓ จัดกำลังพลนายสิบ และพลทหาร จำนวน ๘ นาย ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดอรัญญิก

4bdb8c4d-c144-4b97-bf8e-78f5316f61d9 3be8caae-5e0e-4b87-b52a-fee0e7fb83b5 e22e4cd0-5c04-47fa-aff3-8ef9ed56f990 41eaa31a-330c-4455-a19a-94a2a2883a15

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๑ พ.ท.ชงค์ เสมาคง ฝอ.๓ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๔

9d05cbc3-8ee5-4e66-a566-931bf36ceeac a48182ec-8fdd-4294-a499-77290bd0781b 074e579e-85bf-4a29-b8b9-00fecaac3258

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.23 บชร.3 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ กระทำพิธีมอบใบประกาศเเละมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการรับราชการครบกำหนด ณ บก.พัน.ขส.23 บชร.3

e119aa88-1e2f-4b52-af52-a5c770183426edf6da37-ccff-4225-9ad0-bbcc7ead024da305d404-5e55-41a5-93cf-dfff1762071dd146d1f5-ad89-4e11-9bc9-6bd17ad27f2e

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารกองประจำการ ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

4b618e3b-6f76-4671-9cfa-b07fcd192a16 4a2024b9-61c4-4a74-9a8d-7967f4803f1c a4aa4da7-ad4e-4c93-8ff9-796fccb3e3cb

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม

526ea6c9-5bd3-429b-b60c-cc82a760662c23ca27d4-3ac3-43ed-8515-07f9bc5708a3a8059a31-55bd-4df2-89fc-bc8d456fc3bd885ac2a1-f8a5-4de4-a1cd-120a35e6c38175e75965-f6bd-4bdc-98fb-07537e75c7e16e69a89f-2f2e-4e98-9da6-7cefcc5f03d7

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาสผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยนายทหาร และนายสิบ ดำเนินการปลูกปอเทือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหญ้า ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

681102b7-68d7-4340-a5c6-46e5ffabbeed3f184445-1885-4139-a8d7-cea3b7dd537d9b11325e-df33-4b69-b4ec-1bd672449d636fceef22-7ba0-4dab-9a2d-ce5993c92997

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๑ พัน.ขส.23 บชร.3 จัดกำลังพล พร้อมรถน้ำขนาดใหญ่ ๖,๐๐๐ ลิตร, รยบ.ขนาดกลาง ร่วมโครงการจิตอาสา ณ ศาลากลา จว.พ.ล.

e7c945df-a4bb-4814-b437-ad33e242ddf73f575315-46a6-4226-bce1-3d544ea2019c184de1db-eca5-442c-9847-0afaebffb58718db2e60-7c07-4fad-8bb9-e0b466d1f050

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี  วันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

fb5aa166-c2cf-43f3-af85-4b28fa0931d2e7194643-b8bb-4646-9e53-f75352367349

ห้วงวันที่ ๑ – ๓ ต.ค.๖๑ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จัดรถลากจูงกึ่งพ่วงชานต่ำ ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๖ ชุด สนับสนุน ทภ.๓ ขนส่งท่อขนส่งน้ำมัน ปตท.สพ. อ.ลานกระบือ จว.ก.พ. เพื่อนำไปเก็บไว้ที่ พล.พัฒนา ๓ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

401f04f6-fac7-4682-bdf3-8a14527708be913a91d8-9f37-4788-9e0d-08af7af26fd0c85907b4-e9c5-4b1c-a1c8-67cb56426f6f