นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๐๗ ธ.ค.๖๑ กำลังพลนายสิบ ชุดจิตอาสา พัน.ขส.๒๓ บขร.๓ ร่วมทำกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดโบสถ์ ต. ไกรนอก อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นธานในพิธี

d34bdc83-c0eb-4ca7-bc95-b1b879fbab736570f2f7-fbd2-46f6-bba1-3309c1ca9e36 852a35cc-083e-4956-bf60-f06d4027ca9c a14d2a96-4daa-4d01-bbd7-61e7c87a5b8e b633f333-7119-47e4-b56f-ed04617e62c2

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ อบรมพลทหารกองประจำการ ประจำเดือน พ.ย. ๖๑ ณ ห้องอบรม ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ โดยมีพลทหารกองประจำการ จำนวน ๑๒ นาย เข้าร่วมอบรมฯ

32ef3e2e-01ce-46b1-aa3a-b423e5fbde67a2aee74b-64a1-4888-a97b-d2b3003c8652f5cb1174-25e9-4cb5-a389-3a4b151ca88fe147243f-ca7d-44d7-964b-c63b4958984d

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๑ พ.อ. ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับชุดตรวจหน่วยประกอบเลี้ยง จาก พธ.ทบ. ได้ทำการตรวจ โรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.23 บชร.3

ad36d97c-5320-4b91-8eae-41f08f3aa6a4454b2590-72d4-4275-8a7c-ada785c3a92b3303146a-2d21-4671-ada9-3004d31af91c0f2197d3-9aa9-4ad0-9ad2-d5339964385a

เมื่อวันที่ ๒๐พ.ย. ๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ แสดงความยอนดีกับ นายโอฬาร ธนสัญชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอคีรีมาศ (ท่านใหม่) เพื่อเข้าพบปะประสานงานในการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ ณ ห้องนายอำเภอคีรีมาศ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย

4e3dda15-88ee-4d00-8fba-7192af8e87682ea01fc5-2573-4ab0-9361-67867f78b5206f2215a3-4a7f-4f95-b82a-6237ca26ad35

เมื่อวันที่ ๑๔พ.ย. ๖๑  พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.พัน.ขส.๒๓  บชร.3 พร้อม กพ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เเละ เเม่บ้าน ได้กรุณาร่วมรับฟังการอบรมความคุ้มครองประกันสังคมตาม มาตรา ๔๐ ณ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

15647645-5c75-403b-ba9d-ac825514975bcc073bb6-5044-4e62-913e-e48379d8c9bda67a1d16-801f-4aa4-914a-998c386855b5b7117212-4205-42cc-9f23-f92136c59c89

เมื่อวันที่ ๐๘ พ.ย.๖๑ กำลังพลนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ จิตอาสาบริจาคด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

fe329210-20a0-4d27-b55a-f9b602d55726 89a63dc1-cf10-41c6-b7d2-195511e5a9e4 354b56c4-9b62-44c4-a433-238e6fff02be c496dd2f-b450-437f-86a0-b15865e84216

เมื่อวันที่ ๐๘ พ.ย. ๖๑ พัน.ขส.๒๓ จัดกำลังพลนายสิบ และพลทหาร จำนวน ๘ นาย ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดอรัญญิก

4bdb8c4d-c144-4b97-bf8e-78f5316f61d9 3be8caae-5e0e-4b87-b52a-fee0e7fb83b5 e22e4cd0-5c04-47fa-aff3-8ef9ed56f990 41eaa31a-330c-4455-a19a-94a2a2883a15

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๑ พ.ท.ชงค์ เสมาคง ฝอ.๓ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๔

9d05cbc3-8ee5-4e66-a566-931bf36ceeac a48182ec-8fdd-4294-a499-77290bd0781b 074e579e-85bf-4a29-b8b9-00fecaac3258

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.23 บชร.3 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ กระทำพิธีมอบใบประกาศเเละมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการรับราชการครบกำหนด ณ บก.พัน.ขส.23 บชร.3

e119aa88-1e2f-4b52-af52-a5c770183426edf6da37-ccff-4225-9ad0-bbcc7ead024da305d404-5e55-41a5-93cf-dfff1762071dd146d1f5-ad89-4e11-9bc9-6bd17ad27f2e

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับพลทหารกองประจำการ ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

4b618e3b-6f76-4671-9cfa-b07fcd192a16 4a2024b9-61c4-4a74-9a8d-7967f4803f1c a4aa4da7-ad4e-4c93-8ff9-796fccb3e3cb