นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๒ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง(ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการฝึกอบรม Unitschool รยบ.๒ ๑/๒ ตัน ๔x๔ (FTS) เรื่องการปรนนิบัติบำรุง ก่อนการใช้งาน ระหว่างการใช้งาน และหลังการใช้งาน ณ ร้อย.ขส.รยบ.กลาง (ผสม) พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

5977919d-5427-411d-bb4f-faed6d0f92df28e2cc42-b383-49d2-bc86-bb7188e78371ed888c04-2366-4874-a97d-ed48e6e92f1b

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พบปะทหารกองประจำการ ณ ร้อย.ขส.รยบ.เบา ๒ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1c093956-4a0c-4203-ae00-6a1fceaec125 df77ede7-6564-4765-ac19-64acdda42b9a b95e9833-2814-4d37-8410-8ad5ccf228c1 3ab6df72-2de0-4ac2-899e-c62966a57e4a

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๒ ชุด ชป.กร.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบจว.สุโขทัย ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย

590760c5-6b0e-4966-9e49-7cb5736dcf97 e5232f9a-ae53-408d-8d69-c5bbe89683a2 26a7e9d1-c0ff-4bb0-b255-87dbe6046539 97775187-2141-4bb7-aef1-298c943da59a

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมกระทำพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี

00cad28f-c2ea-4a75-afd5-c84984bd95372652f4bc-50c4-45a4-b206-22cb41fe9973233e909c-eaf6-4101-b648-20f939a85853282fd459-cfca-4829-aaa1-8e2da3096f2e

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ และกำลังพลนายทหาร และนายสิบ กระทำพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้า บก. พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1823f929-9016-4071-bf2e-e6020e43211280c19b2d-17bd-4f7b-8069-1731812283190b7f1159-c63f-4e5b-9fb1-5ea28d9761b1e37d1630-f0ad-438b-b1d5-5b92f8aadbf2a944f855-ecad-4154-a97d-fffc624c3f6e

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เเละ นายทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โครงฯ ให้การต้อนรับ คณะ ยศ.ทบ.เเละ คณะจาก บชร.๓ ในการตรวจเยี่ยมชมพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

a1976fc8-4a93-421a-b38c-a8293b347647 643a856b-9460-4b81-bf63-630ab42bf3ac cdf8cfc3-32dc-4896-95d8-d1a027bb21e5 8fe5fb4a-5e3a-44e8-82a0-c31b2dd244cd

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และพัฒนาบริเวณสวนสุขภาพ

a3fdaa2f-9880-4038-97f4-5feae786dd5a96843fdb-9854-4dab-b3a8-455c837b29a1a80b71d9-88da-446f-9877-aec736c8f5e44e051c31-ff5e-4129-953c-3697a1ca3b60

เมื่อวันที่ ๐๘ ก.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีปฏิญาณตนถวายตัวเป็นทหารเอกในสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต สุปัญญา วิไลรัตน์ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ

5c6eeb5e-bf67-40d8-aab0-7170feb034a5b5c2f4e2-9dc6-4b09-badf-22faaf0e4fa7b26bd0fe-5875-4743-a4c0-d3aa3ba61997

เมื่อวันที่ ๐๙ ก.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๔ บชร.๓ พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓

e8930014-0f01-4d52-bbb0-616f236e6e9524443aef-f60a-4bc3-8d84-fad2f515834edfbdfa4b-eea8-46bd-b383-8cb5468d8a6ca01ae87f-b703-4c96-a194-889a197740ec

เมื่อวันที่อ ๐๒ ก.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ ห้องประชุม บก.พัน.ขส.๒๓ บขร.๓

749d7f4b-633a-48ad-ad0b-58b3d8573aa038339190-4df6-444e-ad89-f569d8d513fc89be98fd-d704-4769-bfb9-60b2d251b621d684d99c-ca44-41fa-8887-6ddbe73efa53