นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

hydrangeas

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓บชร.๓ และ กำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้ร่วมกันปลูกต้นหางนกยูง ตามนโยบาย รมว.กห. ประจำเดือน ต.ค. ๖๒ บริเวณ หน้า มว.สขถ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

8e2b34ff-02fa-4b24-bc8f-d2b8a96df65b 43da1c09-040c-4d5a-bef3-aa1472ff8e95 641aabd4-a2d1-4691-b542-baf6bd2b45e4 14457a45-ca19-4014-82aa-70064cd8e71e

เมื่อวัยที่ ๒๙ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา มอบใบประกาศเเละของที่ระลึกให้กับพลทหารผลัดปลด ๑ พ.ย.๖๒ ณ ที่รวมพลหน้า บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

8abe5ec1-6958-42f4-954a-385b2d48cc9e 20525009-264e-44b8-ba8a-3c747410d691 e38b59ac-dba8-4c8c-a7b9-628cb0302815 ce3deecf-5b40-477d-8d93-899c96998ec5

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓พร้อมทั้ง ฝอ.ฯ เเละ ผบ.ร้อย.นขต.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เข้าเยี่ยมครอบครัวทหารกองประจำการผลัดที่ ๒/๖๒ ก่อนส่งตัวเข้าหน่วย คือ พลฯ วายุ อยู่ดีรัมย์ บ้านเลขที่ ๙๕/๒ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก พร้อมมอบสิ่งของเพื่ออุปโภค เเละบริโภคที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น

c250bf8f-fcd7-4f67-b053-a968f1c52417 aba135c8-a713-4c98-bc8f-928482d25441 259b9475-11c6-4c6b-87a3-a9766bb69207 450af371-a15c-4de9-a467-d1f7c2b6907c

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ พ.อ. ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ และคณะ ได้ให้การต้อนรับและจัดประชุม ในโอกาสที่ พล.ต. กิตติพงษ์ เเจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย นขต.บชร.๓ ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

1572246717617157224672827385863d32-fb7c-4694-815d-a062c888579436c38fd5-36ea-4a41-b3fc-0ed7113f37f7

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดและพัฒนา ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บ้านพักกำลังพลภายใน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ” โดยมี พล.ต.กิตติพงศ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ณ บริเวณสนามกีฬาต้นโพธิ์ภายในค่ายสมเด็จพระเอกกาทศรถ

7726039b-6539-4803-8d61-655c6e772fa8 91cc5f11-70ad-4168-96dd-03580b1006b4 27bef8cf-1731-47ca-ab6b-82818f34ccc0 8b9139f8-db04-42bc-99e5-1da51697ed0e

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อม นายทหาร นายสิบ เเม่บ้าน เเละ พลทหาร ของหน่วย ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดจันทร์ตะวันตก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

e0231241-1528-44e5-95aa-744ffc18a802 01138654-d8d9-4e70-a111-287a775c1cb2 b6fc755c-62f9-4e37-b429-0d93092a6896 8281dd98-d363-4c08-8d27-07a0a5a15188

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสามัคคีกำลังพล นายทหารนายสิบและ พลทหารกองประจำการผลัดปลด ณ สนามฟุตบอล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

0112a186-9b2d-474e-aabb-536bce2f25dd9c43c544-021b-4a58-a951-a479f0f893d4a191ff35-4a48-497d-a22f-c16a6fc8977a5897185d-50ab-4d82-bfed-03b8e5321589

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมกำลังพลเเละครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร/พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

4a2608a3-6f8b-43b3-801f-d3a45297f0e0 0bded48c-0313-450a-afe3-5ec5311af606 c11aaf5f-32c5-4504-a7d3-ec6fd1933c3d 18aac3cc-ee20-4190-86cc-fb1193f41bcf

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๒ พ.ต.พิพัฒน์พงศ์ ปันแปง ฝอ.๔ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ตัวแทน ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีปิด การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทหารกองประจำการผลัดปลด โดยมี พ.อ.ไชยา พงษ์อริยะทรัพย์ เสธ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

a64b584f-98cc-4616-b468-f6c0410a00124e5185d9-0204-472b-bbb9-d4487c754e691056406a-1e34-4cac-85b2-bf40d94fe638338beff9-e751-4752-b536-8b13e80320b0