นโยบายกองทัพบก นโยบายกองทัพภาคที่ 3 นโยบายกองบัญชาการช่วยรบพี่ 3

 

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ดำเนินการการฝึกขยายผลท่าพระราชทานบุลคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลนายทหาร และนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

6456076e-bc97-4df9-a854-773a40fdc50ffbaaf53e-be9b-4c72-876c-c8bb4a48099cdc5d1bbc-1095-4ae4-8a50-29f2680f0a14dcca9dbe-1022-4e16-9672-d6180901e9a4fbaaf53e-be9b-4c72-876c-c8bb4a48099c

เมื่อวันที่ ๐๘ มิ.ย. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมกำลังพลนายหทาร และนายสิบ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมเยาวชนฝึกฝนว่ายน้ำ ป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สระว่ายน้ำดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีบุตรกำลังพลของหน่วย และ นขต.บชร.3๓จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ

781d2932-1fcf-476e-9dec-07f13c0e00dca11e11e9-35d1-44f3-985a-55b8a24a116d08499863-e52f-4204-bddb-89ffd5b361fcc464b52b-6bf5-4462-85bc-5fc6593efd1277ac9d92-7737-41bd-afbf-700c553637b19133982f-20cb-4078-8e49-b86a53c3401bf80c9ec4-49a3-4419-b081-e85894436633d1a329d5-43bc-4c19-93df-a0881769e7c8

เมื่อวันที่ ๐๔ มิ.ย.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ พร้อมคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ พ.อ.ธนาวิชญ์ กิตติศุภคุณ ผอ.กวก.ขส.ทบ. เเละ คณะ ในการรับตรวจ การทดสอบ อจย. ในความรับผิดชอบของ ขส.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒

17c2b5b0-e150-402d-8a16-a438e52be75c 53a59a63-9c38-4052-9636-b2c750ba148c 3fc3cd10-4be6-4d9f-b5ec-b76dcea91e10 bd4f8d13-fa93-4f7d-8e99-cb4584952da7

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๒ พล.ต.ภัคถพณ ป้อมบุบผา หน.คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ชุดที่ ๓ ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานฯ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ณ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

ccac6c0f-781e-4e27-887c-487bbf6bbd5c788eb314-eadb-42ca-946d-ce708f4fc4249ffe809d-471b-4bb2-930f-65b36fc1476ceab3c7b9-e35a-42d2-a68c-2aa9b2c1e38e5bd06ac0-3747-4cbf-aa8c-a9ccd31965fb7359367f-70fd-41b8-b63a-c6bf0887d02d95c9faab-97e2-4650-8e41-c1205075d307

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นประธาน พิธีรับมอบเงินสินไหม ทดแทน ให้กับทายาท ร.อ.แสนพูน สุดงูเหลี่ยม ณ.ห้องประชุม พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

f4d8b29a-3bd4-472d-a8eb-111be57fc123f5c16d4f-e180-453d-a4af-a1931213b9dc8aaf5733-3bee-4a83-9533-5ac6430e6ad94a3fd6de-7caa-4273-acb4-a9fab00ad4a5

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ให้ บก.พัน.ฯ และ มว.สขถ.ฯ จำนวน ๒ เครื่อง ณ ที่รวมพล บก.พัน.๒๓ บชร.๓

66ff216d-1ee3-407f-af70-f383b1a0674f de73adbe-1119-4730-8fdd-e62040d560bd

เมื่อ ๑๗๑๖๐๐ พ.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ และกำลังพลนายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการ และครอบครัว จำนวน ๓๕ คน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

6e559f78-521b-4803-83d9-75557c34e2504c3512ac-3672-430b-b9db-1c512c790984d31f8bd4-2dcf-48f3-a12d-86eace3b760e804dc6a7-4f59-459b-8d36-e3d7bae83472

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ มอบพัดลมตั้งพื้น, เตารีดผ้า และแบตตาเลี่ยนตัดผมเพิ่มเติม ให้กับ ร้อย.นขต.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับกำลังพลและทหารกองประจำการ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี ร.อ.ธนกร บุญโต ผบ.ร้อย.บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ เป็นผู้รับมอบ

d9066525-aa49-46f3-93b9-bbeb7729da29 aa2414fa-f3ce-4096-aad4-6eb5c38d8c17 d88426e9-3ddc-4655-a18a-ba1abc40b545

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาส ผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้มอบทุนการศึกษา ออท. ให้กับบุตรของกำลังพล จำนวน ๙ ทุน ณ ห้องประชุม พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

990be448-a42c-4e9d-b93a-e1b4731873d32b26d984-ab2e-466d-ae98-d05ca8e7dec9c81c75ad-9291-4c97-bc30-2e41690fd66d2bd928b6-c63a-4d02-af7b-4f49d3ef86c2

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ พ.อ.ธนากร วรรโณภาสผบ.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษากองทัพบก,บริษัท ปตท.สพ. สยามจำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ บชร.๓ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง รอง ผบ.บชร.๓ (รอง๒) เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓

3e08e391-1e40-4e67-ada5-ad90580032d790155868-c3bf-45af-9725-eed583ab1d387aa92363-8956-41c4-9768-c937ffdb3c1598ef1ea5-803f-4469-b7b9-04beeda2bac4